Devamı

PHP de explode() Kullanımı

PHP dilinde explode() fonksiyonu bir dizi oluşturmak için bir dizeyi belirli bir karakter kalıbına göre böler. Örneğin, aşağ…

PHP de glob() Kullanımı

PHP'de glob() fonksiyonu, belirtilen dizin içindeki dosya ve klasörleri dizi olarak döndürür.  Örneğin: <?php $files…

PHP de realpath() Kullanımı

PHP'de realpath() fonksiyonu, bir dosya veya dizinin gerçek yolunu döndürür. Bu fonksiyon, bir dosya veya dizinin adının…

Diğer yayınları yükle Sonuç bulunamadı