Cisco Switch'lerde Temel Yapılandırma ve İşletme Komutları

Bu yazıda switchlerin temel yapılandırma ve işletme komutları hakkında bilgi vereceğim.

Switch Yapılandırma Komutları;

 • interface VLAN 1

Genel yapılandırm kipi komutudur. Kullanıcının, VLAN için ara yüz yapılandırma kipine geçmesini sağlar.

 • ip address IP_adresi alt_ağ_maskesi

Ara yüz yapılandırma kipi komutudur. Switchin iç ağdan yönetilmesini sağlayacak IP adresinin  alt ağ maskesi ile birlikte girilmesini sağlar.

 • ip default-gateway IP_adresi

Genel yapılandırma kipi komutudur. Switchin yönetim ara yüzüne, uzaktaki bir ağdan da ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla, varsayılan ağ geçidini atamayı sağlar.

 • interface fastethernet 0/x

Genel konfigürasyon modu komutudur. İlgili arabirimin (0/x ile gösterilen) ayarlarının yapılması için ara birim yapılandırma moduna geçiş yapılmasını sağlar.

 • duplex {auto | full | half}

Arayüz yapılandırma kipi komutudur. Ara yüzün çift yönlü trafik ayarının yapılmasını sağlar.

 • speed {10 | 100 | 1000 | auto | nonegotiate}

Arayüz yapılandırma kipi komutudur.Ara yüz hızının ayarlanmasını sağlar (10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps, otomatik, anlaşmama kipleri vardır.)

 • switchport port-security mac-address MAC_adresi

Arayüz yapılandırma kipi komutudur. Tanımlandığı arayüz üzerinden sadece, statik olarak elle verilen MAC adresine sahip olan cihazın çıkmasına izin verilmesini sağlar.

 • switchport port-security mac-address sticky

Arayüz yapılandırma kipi komutudur. Tanımlandığı ara birim üzerinden geçen kaynak MAC adreslerini öğrenmesini ve bu adresleri, ara birimin yapılandırmasına, güvenli MAC adresleri olarak eklenmesini sağlar.

 • switchport port-security maximum değer

Genel yapılandırma kipi komutudur. Kullanıldığı arayüz üzerinde, kaç adet MAC adresinin, güvenilir adres olarak öğrenilmesi gerektiğinin belirtilmesini sağlar.

 • switchport port-security violation {protect | restric | shutdown}

Genel yapılandırma kipi komutudur. Tanımlandığı port üzerinde, kurala uymayan(güvenlik ihlali) bir MAC adresi tespit edildiğinde, switch'in ne yapması gerektiğini belirtmeyi sağlar. (kurala uymayan arabirim korunabilir | kısılanabilir | kapatılabilir.)

 • hostname Switch_adı

Switch£e isim vermemizi sağlayan genel yapılandırma modu komutudur.

 • line con 0

Genel yapılandırma komutudur. Kullanıcının konsol yapılandırma moduna geçmesini sağlar.

 • line vty 0 15

Genel yapılandırma komutudur. Kullanıcının telnet hattı yapılandırma moduna geçmesini sağlar. Belirtilen ilk rakam ve son rakam kombinasyonu ilk numaralı hattan başlayıp, son numaralı hatta kadar aynı yapılandırmanın geçerli olmasını sağlar.

 • login

Konsol ya da telnet hattı yapılandırma modu komutudur. Her iki mod içerisinde de bağlantı yapmaya çalışan kullanıcıya parola sorulmasını sağlar

 • password Parola

Konsol ya da telnet hattı yapılandırma modu komutudur.Girilmesi istenilen parolanın yapılandırılmasını sağlar.

 • enable secret Parola

Genel yapılandırma modu komutudur. Switch'in etkinleştir kipine (enable mod) a geçerken sorulan parolanın belirlenmesini sağlar. Burada girilen parola, hashlenmiş şekilde tutulur. Yapılandırmayı düz metin olarak okuyan birisi parola kısmında açıkca girilen parolayı değil onun hash'i alınmış halini görür.

 • enable password Parola

Genel yapılandırma modu komutudur. Switch'in enable moda geçerken sorulan parolanın belirlenmesini sağlar.Enable secret ve enable password her ikisi birden de yapılandırılmış ise enable secret geçerli olur.

Hadi durma sende yorum yap

Daha yeni Daha eski

Comments