PHP de glob() Kullanımı

 PHP'de glob() fonksiyonu, belirtilen dizin içindeki dosya ve klasörleri dizi olarak döndürür. 

Örneğin:

<?php
$files = glob('/path/to/dir/*');
foreach ($files as $file) {
  echo $file . "\n";
}
?>

Bu kod örneği, /path/to/dir dizinindeki tüm dosya ve klasörlerin adlarını yazdırır. Daha detaylı bilgi için PHP belgelerine bakabilirsiniz: https://www.php.net/manual/tr/function.glob.phpHadi durma sende yorum yap

Daha yeni Daha eski

Comments