PHP de spl_autoload_register() Kullanımı

spl_autoload_register() fonksiyonu, PHP'de bir sınıfın ilk kullanıldığında otomatik olarak yüklenmesini sağlar. Bu, bir sınıfın içeriğini bir dosyada tutmanıza ve dosyayı ayrıca include etmenize gerek kalmadan sınıfı kullanabilmenizi sağlar. Bu, kodunuzu daha okunaklı ve kolay anlaşılır hale getirir ve ayrıca kodunuzu daha küçük ve daha hızlı bir hale getirir.

Aşağıdaki kod parçacığı, spl_autoload_register() fonksiyonunun nasıl kullanılabileceğini göstermektedir:

<?php
// Autoload fonksiyonunu tanımla
function my_autoloader($class_name) {
  include $class_name . '.php';
}

// Autoload fonksiyonunu kaydet
spl_autoload_register('my_autoloader');

// Sınıfı kullan
$obj = new MyClass();

?>

Bu kod parçacığında, ilk olarak bir autoload fonksiyonu tanımlanmış ve daha sonra spl_autoload_register() fonksiyonu ile bu fonksiyon kaydedilmiştir. Bu işlemden sonra, MyClass sınıfı ilk defa kullanıldığında autoload fonksiyonu otomatik olarak çağrılacak ve MyClass.php dosyası yüklenecektir.

Hadi durma sende yorum yap

Daha yeni Daha eski

Comments