PHP de explode() Kullanımı

PHP dilinde explode() fonksiyonu bir dizi oluşturmak için bir dizeyi belirli bir karakter kalıbına göre böler. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında bir dize oluşturulur ve explode() fonksiyonu kullanılarak bu dizinin virgül karakteri kalıbına göre bölünmesi sağlanır:$string = "bir,iki,üç,dört";
$array = explode(",", $string);


Bu örnekte, $array değişkeni aşağıdaki diziyi içerecektir:

array("bir", "iki", "üç", "dört")

Not: Bu fonksiyon, sadece belirli bir karakter kalıbına göre dizeyi böler. Eğer dizeyi belirli bir uzunluğa göre bölmek istiyorsanız, str_split() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Hadi durma sende yorum yap

Daha yeni Daha eski

Comments