Bir Veritabanının Yapısı

 Aşağıdaki görsel veritabanı yapısına ait genel bir yapıyı göstermektedir.

Tablo, veritabanı mantığı çerçevesinde en önemli kavramlardan birisidir. Bir veritabanı tablolarda saklanan verilerden oluşur. Yukarıda da görüleceği üzere  bir veritabanı tablosu yapı itibariyle excel tablosuna benzer. Tabloların en önemli fonksiyonu verileri birbirinden ayırmasıdır. Örneğin "Personel" ve "Bölüm" bilgileri ayrı ayrı tablolarda tutulur. "Şirketinizde kaç erkek personel var?" şeklinde bir sorunun cevabını Personel tablosuna başvurarak elde edebilirsiniz. Personel, Bölüm vs gibi her bir nesne tipi için ayrı ayrı tablo oluşturulur. Bu tablolar sadece barındırdıkları nesneler ile ilgili bilgiler içerecektir.

Alan (Sütun), tablonun temel yapı taşıdır. Tabloyu oluşturan her bir sütuna alan denilir. Alanların en önemli özelliği tablolardaki bilgileri birbirinden ayırmak ve standartize etmektir.

Kayıt (Satır), bir tablo içerisinde bulunan her bir satıra kayıt denilir. Bir veritabanı tablosuna girilecekkayıt sayısı, veritabanının çalıştığı bilgisayar'ın disk alanı ile sınırlıdır.

Primary Key, verilerin birbirine karışmaması için tabloya eklenen tekrarsız alanlara verilen isimdir. Tablolardaki Primary Key alanları sadece sayısal ifadeler olması gerekmez, isterseniz metinsel, tarihsel ifadeler de Primary Key olabilir.

İki farklı tablo arasındaki bağlantı; tablolardan birine, diğer tablonun Primary Key'i eklenerek sağlanır. Bir kayda ait Primary Key kesinlikle değiştirilmemelidir. İlişkilendirilmiş tablolar barındıran veritabanına İlişkisel Veritabanı (Relational Database) adı verilir.

Foreign Key, iki farklı tablo arasındaki bağlantının; tablolardan birine, diğer tablonun Primary Key'i eklenerek sağlandığını belirtmiştik. Diğer tabloya eklenen Primary Key değeri başka bir tablonun Primary Key değerine referans olduğu için Foreign Key olarak adlandırılır.

Normalizasyon, bir veritabanının daha derli toplu bir hale getirilme sürecine denir. Örneğin personellere ait bilgilerin Personel tablosuna, bölümlere ait bilgilerin Bölüm tablosuna eklenmesi bir normalizasyon örneğidir.

Eğer bir veri bir tabloda yer alıyorsa, bir diğer tabloda tekrarlamasından kaçınmalısınız. Bir tabloda yer alan bir bilgi başka bir tabloda da tekrarlanırsa veri tutarsızlığına yol açabilir.

Hadi durma sende yorum yap

Daha yeni Daha eski

Comments